پیش فروش پروژه 87 واحدی ریحانه4


موقعیت پروژه


• واقع در زمین های پشت منابع طبیعی.

 

 

مشخصات


• دو خوابه-حدودا 75 متر مربع مفید همراه با پارکینگ سرپوشیده و آسانسور.
• سیستم اجرای دیوار برشی باربر در 5 بلوک 4 طبق.
• تحویل 4 ساله.

 

 

نحوه پیش فروش


قیمت کل بر اساس 95 مترمربع (مفید + پارکینگ ) مبلغ 142/500/000 تومان می باشد.

 

 

روش پرداخت


• مبلغ 15/000/000 تومان به عنوان پیش پرداخت.
• مبلغ 8/666/000 تومان شش ماه پس از قرارداد.
• مبلغ 15/000/000 تومان یک سال پس از قرارداد.
• مبلغ 15/000/000 تومان دو سال پس از قرارداد.
• مبلغ 15/000/000 تومان سه سال پس از قرارداد.
• مبلغ 13/834/000 تومان چهار سال پس از قرارداد.


وام و تسهیلات


• مبلغ 25/000/000 تومان پرداخت در اقساط 6 ساله.
• مبلغ هر قسط 350/000 تومان.
• شروع پرداخت اقساط، یکماه پس از قرار داد.
• مبلغ 35/000/000 تومان باقیمانده در صورت موافقت بانک به صورت وام مسکن.

 

 

مهلت ثبت نام : 15 / 4 / 1394

 

پیش فروش پروژه 30 واحدی مهتاب جهرم


موقعیت پروژه


• واقع در بر روی بلوار سپاه.

 

 

مشخصات


• دو خواب.
• 3 طبق با سیستم اجرای دیوار برشی باربر.
• تحویل 3 ساله.

 

 

مشخصات ویژه پروژه مهتاب


• دارای 1300 متر مربع فضای باز شامل آب نما - فضای سبز و فضای بازی کودکان.

 

 

نحوه پیش فروش


قیمت کل براساس 67 متر مربع (مفید + بالکن) 110/000/000 تومان.

 

 

روش پرداخت


• مبلغ 17/000/000 تومان به عنوان پیش پرداخت.
• مبلغ 6/000/000 تومان شش ماه پس از قرارداد.
• مبلغ 19/480/000 تومان یک سال پس از قرارداد.
• مبلغ 12/520/000 تومان دو سال پس از قرارداد.
• مبلغ 10/000/000 تومان سه سال پس از قرارداد.


وام و تسهیلات


• مبلغ 25/000/000 تومان پرداخت در اقساط 5 ساله.
• مبلغ هر قسط 460/000 تومان.
• شروع پرداخت اقساط، یکماه پس از قرارداد .
• مبلغ 20/000/000 تومان باقیمانده در صورت موافقت بانک به صورت وام مسکن.

 

 

مهلت ثبت نام : 15 / 4 / 1394

 

پیش فروش پروژه 54 واحدی نسترن2


موقعیت پروژه


• بر روی بلوار کنار مسجد خارقان - پشت مجتمع سامان 2 و 3.

 

 

مشخصات


• دو خواب.
• 3 طبق با سیستم اجرای دیوار برشی باربر .
• تحویل 30 ماهه.

 

 

نحوه پیش فروش


قیمت کل براساس 67 متر مربع (مفید + بالکن) 79/000/000 تومان.

 

 

روش پرداخت


• مبلغ 15/000/000 تومان به عنوان پیش پرداخت.
• مبلغ 4/444/444 تومان شش ماه پس از قرارداد.
• مبلغ 10/000/000 تومان یک سال پس از قرارداد.
• مبلغ 9/555/556 تومان دو سال پس از قرارداد.


وام و تسهیلات


• مبلغ 20/000/000 تومان پرداخت در اقساط 5 ساله.
• مبلغ هر قسط 370/000 تومان.
• شروع پرداخت اقساط، یکماه پس از قرارداد.
• مبلغ 20/000/000 تومان باقیمانده در صورت موافقت بانک به صورت وام مسکن.

 

 

مهلت ثبت نام : 15 / 4 / 1394

 

مجتمع 86 واحدی الهیه شیراز


موقعیت پروژه


•   قرار گرفتن مجتمع در شهرداری منطقه 4 وبافت جدید شهری و در مجاورت پارک آتی الا حداث.
•   دسترسی آسان و سریع به منطقه شمال، غرب و شرق شیراز از طریق کمربندی در فاصله زمانی 10دقیقه.
•   فاصله مجتمع تا مراکز اصلی خرید، بانکها و فضای سبز در محدوده های بلوار زرهی و فروشگاه رفاه کمتر از
     10دقیقه

 


مشخصات


•   کل مساحت زمین 2773 مترمربع طبق سند مالکیت
•   فضای باز وسبز مجتمع تقریبا ً 1200  متر مربع
•   احداث ساختمان در سه بلوک 8 طبق که طبقات زیر زمین و همکف کاربری پارکینگ وانباری دارد و 6 طبق
     دیگرمسکونی می باشد
•   تعداد واحد های هر طبق 4 تا5 واحد در راهروهای عریض به صورت دو خواب ویک خواب در متراژ های متنوع
     می باشد.
•   هر بلوک از 2 آسانسور سریع السیر برخوردار است که از ویژگیهای خاص این مجتمع می باشد
•   سازه اسکلت بتونی با معماری زیبا همراه با نمای منحصر به فرد.

 

 

نحوه پیش فروش


قیمت هر مترمربع مفید به انضمام پارکینگ و انباری و بالکن از قرار هر متر مربع 2,200,000 تومان
متراژ مفید + بالکن واحد های دوخواب به شرح ذیل است:

120/14 - 119/67 - 114/82 - 110 - 103/7 - 99/14 - 94/2 - 91/66 - 89/94 - 87 - 80/48 - 79/22


متراژ مفید+ بالکن واحد های یک خواب به شرح ذیل است:

88/1 - 68/71 - 63/83


 

 

روش محاسبه قیمت واحد


قیمت واحد بر اساس نقشه های معماری برابر است با:
قیمت هر مترمربع ضرب در 17 مترمربع پارکینگ و انباری+ متراژ مفید
تبصره1: قیمت دقیق هر واحد پس از صدور سند تفکیکی و بر اساس متراژ مفید+بالکن +پارکینگ+انباری قید شده در سند مالکیت و بر اساس قیمت هر متر مربع روز قرارداد با خریدار تسویه حساب نهایی انجام می گردد.
تبصره2: قیمت هر متر مربع که در بالا عنوان شد ممکن است بر اساس موقعیّت واحد و تعداد خواب شامل حق مرغوبیت در حدّ جزئی گردد.

 

 

 

روش پرداخت بهای معامله


• 40 درصد از کل مبلغ واحد به عنوان پیش پرداخت زمان انعقاد قرارداد
• 60 درصد باقیمانده در6قسط هر از6ماه
تبصره 1 : خریدار می تواند 2% از کل بهای معامله زمان انتقال سند پرداخت کند.
تبصره2 : خریدار می تواند مبلغ50 میلیون تومان از مبلغ آپارتمان در اقساط 5ساله، مبلغ هر قسط
937500 تومان بپردازد.
تبصره3: فروشنده در صورت درخواست خریدار ، مبلغ50میلیون تومان دیگر علاوه بر تبصره2 با ضوابط
بانک مسکن تقسیط می نماید.
• تحویل36ماهه


کروکی پروژه: مبدا چهار راه ریشمک